Afslutningsdagen

Vi slutter skoleåret fredag d. 23/6, hvor vi vil glæde os til at se alle forældre til årets elever.
Program for dagen:
kl. 14-15: Ankomst, kaffe og pakke biler.
kl. 15-17: Afslutning i hallen med tale, sang, overrækkelse af eksamensbeviser mv.
kl. 17.00: Spisning og fravel.
Forældrene kan regne med at køre mellem kl. 18-19 afhængig af hvor lang tid eleverne bruger på at sige farvel.
Tilmelding til dagen kommer i juni