10. årgang

Velkommen i 10.årgang
Glæd dig til at gå i 10. årgang på Solgården! Vi har til dette skoleår nytænkt og opdateret vores forskellige tilbud for 10. årgang. Vi ønsker, at det fortsat er et super godt tilbud, både når det gælder undervisningen, linjer og valgfag, men også når det gælder aktiviteter, ture og fritiden.

Dit skema består i 10.årgang af fem forskellige dele, som du kan læse mere om nedenfor eller klik her for at hente folderen:

  1. Obligatoriske fag
  2. Faglig retning
  3. Valgfrie boglige fag
  4. Linjevalg
  5. Valgfag

undefined

1) Obligatoriske fag
Når man går i 10. årgang, er der nogle fag, som alle elever skal have. Det er matematik, engelsk, kristendom og forskellige former for fællestimer. Det er ens for alle elever i 10. klasse på Solgården.

 

2) Faglig retning
Du skal tage stilling til, hvilken retning du ønsker at have. Du skal vælge mellem to forskellige retninger "10classic" & "10pro"

10classic:
En dansk-, historie- og samfundsfaglig retning, hvorved du får en helt normal 10. klasse, og hvor du dygtiggør dig inden for nedenstående elementer:

o   Danskfaglige forløb som noveller, lyrik, romaner, film, reklamer m.m.

o   Et spændende litteraturhistorisk forløb på tværs af dansk og historie.

o   Undervisningen kombineres med forløb, hvor samfundsfag og historie inddrages.

o   Undervisning leder frem mod sommerens FP10 prøve i dansk skriftlig og mundtlig.

 

10pro:

En projektorienteret faglig retning, hvor du fravælger traditionel danskundervisningen til fordel for at dygtiggøre dig indenfor nedenstående elementer.

o   Projekter – Du arbejder med høj faglighed og spændende projekter på tværs af fag.

o   Proces – Du lærer at arbejde i proces med en arbejdsopgave og udvikle din faglige viden.

o   Produkt – Du arbejder frem mod konkrete produkter og lærer at præsentere dem.

På 10pro vil der være forskellige projektforløb med temaer som kunne være: ”Kulturmøder”, ”En virksomhed i Danmark”, ”Sundhedsprojekt”, ”Den politiske verden i ind- og udland”, ”Mediernes magt” eller noget helt andet. Skoleåret på 10pro afsluttes med en 10pro-prøve.

 

3) Valgfrie boglige fag
Alle elever i 10. årgang kan vælge mellem følgende boglige fag. Du har frit valg mellem de to boglige fag, hvor du kan vælge , om du vil have dem eller ej. Det er helt op til dig

  • Tysk på FP10-niveau
  • Fysik på FP10-niveau

 

4) Linjevalg - vælg op til to linjer

Du skal som elev i 10.klasse vælge en linje. 

Vælger du Bibellinjen, får du mulighed for at vælge en ekstra linje, hvis du har lyst. Du kan vælge mellem alle linjerne og derved får to linjer, hvis der er plads på linjerne. Vælger du ikke Bibellinjen, skal du kun vælge én linje.

 

5) Valgfag
Du kan som elev i 10. klasse vælge mellem alle skolens mange valgfag. Du vil alt efter dine øvrige valg kunne få mellem 4-10 valgfag i løbet af et skoleår - du kan læse mere om de spændende valgfag her.

Eleverne på Solgården fortæller om undervisningen

Download folderne:

 

Download "Velkommen i 10.klasse" - klik her

Download "Linjer & valgfag" - klik her