Kørekort til bil

Du kan nu tage dit kørekort til bil, mens du går på Solgården.

Rent praktisk er det "Vestjysk Køreskole", der står for det praktiske omkring kørekortet, teorien mm. 

 

Michael Andersen fra Vestjysk Køreskole skriver sådan:

Det er planen, at vi starter et hold på Solgården i løbet af uge 8, og det betyder at eleverne skal til at forberede følgende.:

  1. Samtykkeerklæring, skal underskrives af forældremyndighedshavere (begge) - klik her
  2. Tilmeldingsblanket - klik her
  3. Lægeattest - husk at medbringe et pasbillede til lægen. (Hvis din lægeattest indeholder anmærkninger såsom brug af medicin, tilfælde af besvimelse, sukkersyge etc., medfører dette at lægeattesten skal til yderligere godkendelse (varighed ca. 7 uger)).

 

Prisliste for kørekort - klik her

Tilmelding medbringes på Solgården inden 11. november (efter forlænget weekend) og afleveres til Peter Jensen

 

Spørgsmål rettes til:

Michael Andersen
Skjern Køreteknisk Anlæg Arnborgvej 1b  |  6900 Skjern  |  T: +45 20 62 27 50  |  W: www.vestjysk-koreskole.dk |  
E-mail: mail@vestjysk-koreskole.dk