Undervisning

Solid og spændende undervisning

På Efterskolen Solgården sker der mange forskellige ting i løbet af et skoleår. Men det, der fylder mest, er selvfølgelig de ganske almindelige skoledage, for vi vil, at du i løbet af tiden på Solgården skal udvikle og dygtiggøre dig fagligt.

Vi tilbyder en spændende, motiverende og engagerende undervisning, hvor du kommer til at lære en hel masse, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb efter efterskoletiden. 

Undervisning med kvalitet

Vi ønsker på Solgården, at der er høj kvalitet i den undervisning, som du møder. Skoles lærere bruger mange forskellige pædagogiske redskaber for, at du skal lære mere, mens du er på Solgården.

Skolens lærere arbejder sammen i forskellige fagteams, og der afholdes flere samlinger, hvor klassernes lærere i fællesskab sætter fokus på klasserne trivsel og elevernes læring.

Som forældre er I altid meget velkomne til at kontakte Jeres barns lærere for at høre, hvordan det går.

Elever med særlige behov

Hvert år har vi elever med særlige behov både fagligt og socialt, og det er vi glade for. Der kan læses mere om skolens tilbud via dette link - klik her.

Forventninger til eleverne.

På Solgården bruger lærerne tid og energi på at gøre undervisningen spændende og kompetent, og du vil som elev opleve, at lærerne brænder for deres fag. Der stilles krav til eleverne, og vi forventer, at eleverne bruger tid på at få lavet lektier og afleveringer. Derfor er der også hver dag afsat tid til lektielæsning, men det kan ikke undgås, at der også skal bruges fritid på at lave afleveringer, gruppearbejde og andre lektier.