Øvrige informationer

Årsplanen for skolens kursusvirksomhed

Hvert år godkender bestyrelsen en plan for skolens kursusvirksomhed.

 

undefined Godkendt årsplan for skoleåret 2018/19 og andre kursusvirksomheder - klik her

undefined Aktivitetsplanen for skoleåret 2018/19 kan hentes - her

 

Skolens karaktergennemsnit, fritagelse for prøver

Som følge af lov om gennemsigtighed og åbenhed med hensyn til skolens karaktergivning henvises der til undervisningsministeriets hjemmeside om standpunkts- og prøvekarakterer i grundskolen. Det er systematiseret nedenfor.

På Efterskolen Solgården afholder vi alle gældende prøver både på FP9-nivau og FP10 niveau. Vi har både 9. kl. og 10. kl.

Desuden afholder vi prøver i såvel historie som kristendom.

 

Elevernes fuldførelsestid, karakterfordeling, frekvens, frafald og overgangsfrekvens


De lovpligtige oplysninger om fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og beskæftigelse kan findes ved at klikke her.

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af 9.kl

- Grundskolernes karaktergennemsnit

- Karakterfordeling

 

Tilgængelighed for handicappede


Som man kan se af de billeder, der ligger her på hjemmesiden, så er en del af skolen i mere end ét plan. Dvs. at det ikke er let at komme rundt med en kørestol på skolen.

Derfor har vi ikke et særligt attraktivt tilbud for de elever, som normalt ikke kan færdes på trapper.

Ønskes der yderligere information om tilgængelighed, er man meget velkommen til at kontakte skolen.

Der henvises i øvrigt til vores nylige evaluering og kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, som kan hentes under punktet evaluering (2010/11)