Evalueringer

Evalueringer af den samlede undervisning og skolens virksomhed jf værdigrundlaget

På Efterskolen Solgården laver vi hvert år forskellige evalueringer, der som minimum følger gældende regler på området.

  • Hvert år evalueres den samlede undervisning.

  • Mindst hvert andet år evaluerer vi skolens virksomhed set i forhold til værdigrundlaget. Vi har i vores værdigrundlag beskrevet, hvordan forskellige punkter kan blive evalueret - læs mere herom i skolens værdigrundlag - klik her

  • Mindst hvert tredje år laver vi en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse

Dette års evalueringer
- I skoleåret 2020/21 evalueres undervisningen i fællestimerne, som en del af den samlede undervisning (klar april 2021)

- I forhold til evaluering af værdigrundlaget vil det blive besluttet på det kommende bestyrelsesmøde, hvad der skal være målet for årets evaluering. Evalueringen vil ligge klar (maj 2021)

Læs resultaterne på nedenstående link.

Nedenfor ses link til de seneste års evalueringer.

- Evalueringer i skoleåret 2019/20 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2018/19 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2017/18 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2016/17 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2015/16 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2014/15 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2013/14 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2012/13 - klik her

- Ældre evalueringer - samlet oversigt - klik her