Evalueringer

Evalueringer af den samlede undervisning og skolens virksomhed jf værdigrundlaget

På Efterskolen Solgården laver vi hvert år forskellige evalueringer, der som minimum følger gældende regler på området.

  • Hvert år evalueres den samlede undervisning.

  • Mindst hvert andet år evaluerer vi skolens virksomhed set i forhold til værdigrundlaget. Vi har i vores værdigrundlag beskrevet, hvordan forskellige punkter kan blive evalueret - læs mere herom i skolens værdigrundlag - klik her

  • Mindst hvert tredje år laver vi en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse

Dette års evalueringer
- I skoleåret 2019/20 evalueres dansk-undervisningen, som en del af den samlede undervisning
(klar april 2020)

Læs resultaterne på nedenstående link.

Nedenfor ses link til de seneste års evalueringer.

- Evalueringer i skoleåret 2018/19 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2017/18 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2016/17 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2015/16 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2014/15 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2013/14 - klik her

- Evalueringer i skoleåret 2012/13 - klik her

- Ældre evalueringer - samlet oversigt - klik her