Ældre evalueringer

Evaluering 2010/11  "Undervisningsmiljøvurderingen"


I dette skoleår blev der lavet en undervisningsmiljøvurdering, som kombineredes med en evaluering af Solgården som kristen efterskole, hvorved vi bl.a. så på, om vores praksis afspejler vores værdigrundlag. Evalueringen fandt sted i april 2011 og blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet i oktober 2011.

Hent resultatet af evalueringen her

 

Evaluering 2009/10 - "Solgårdens valgfagstilbud"

I januar gennemførtes en evaluering med særlig fokus på følgende tre punkter:

- Valgfag

- Linjer

- Hvorfor valgte du Solgården?

Disse punkter var en evaluering af vores værdigrundlags punkt 7 og 8, der bl.a. sigter på det faglige udbytte og indhold samt elevernes almene dannelse.

 Evaluering 2009/10 kan ses i pdf-format her: Del 1 / Del 2

Bestyrelsen fik forelagt evalueringen og gennemgik den på sidste bestyrelsesmøde. Evalueringen var meget tilfredstillende og gav et godt fingerpeg om, i hvilken retning skolen skal gå. Desuden pegede evalueringen også på, hvad der blev gjort godt pt, og hvordan eleverne oplevede linje og valgfagstilbudene, udtaler bestyrelsen.

 

Evaluering 2008/09 - "Intern kommunikation"


I november - december 2008 blev alle eleverne på Efterskolen Solgården præsenteret for et spørgeskema med knap 50 spørgsmål omhandlende den interne kommunikation på Solgården. Undersøgelsen var en evaluering af flere centrale punkter i vores værdigrundlag, der har med kommunikation at gøre. Nedenfor er spørgsmålene præsenteret sammen med de svar, som eleverne kom med.

Evaluering 2008/09 kan ses i pdf-format her

 

Evaluering 2006/07 - "kristen skole"
Solgården har deltaget i en undersøgelse, som er foretaget af CUR.

Formålet var at undersøge langtidseffekten af elevers ophold på en kristen efterskole. Der blev sendt spørgeskemaer ud til elever, som gik på skolen for 5 år siden. Det samlede resultat kan ses herunder.

Evaluering 2006/07 kan ses i pdf-format her

 

Evaluering 2005/06 - "Efterskole og kommunikation"
Vi har i skoleåret 2005/2006 lavet en selvevaluering med overskriften:"Efterskole og kommunikation"

 Bestyrelsen siger: "Vi glæder os over, at forældrene har givet nogle gode tilkendegivelser, bla. om "Efterskolernes dag". Vi er opmærksomme på, at der skal arbejdes med kommunikation i forbindelse med erhvervsvejledningen."

Evalueringen 2005/06 kan ses i pdf-format her

 

Evalueringer 2004/05 - "Kristen efterskole" & "Undervisningsmiljøvurdering"

Vi har i skoleåret 2004/2005 lavet en selvevaluering med overskriften: Efterskolen Solgården som "kristen efterskole", hertil kommer en undervisningsmiljøvurdering.

Resultaterne af evalueringen "Kristen efterskole" kan ses i pdf-filer:

Resultaterne af "undervisningsmiljøvurderingen" kan ses i pdf-filen:

 undervisningsmiljøvurdering 04/05