Evaluering 2019/20

Årets evalueringer

Den samlede undervisning

I år er fokus på danskundervisningen, hvor skolens dansklærere i laver en evaluering af den undervisning, som eleverne møder her på Solgården. Evalueringen vil efterfølgende blive præsenteret på et medarbejdermøde, hvor konklusionerne fremlægges. 

Ved næste bestyrelsesmøde fremlægges evalueringen og de justeringer/konsekvenser som evalueringen har afstedkommet. 

Læs evalueringen - klik her