Evalueringer 2013/14

Evaluering 2013/14: Den samlede undervisning

Tema for evalueringen: "Elevtrivsel & comeniusprojektet
"
I dette skoleår gennemførte en gruppe undervisere en evaluering af elevernes trivsel udfra en række spørgsmål i et spørgeark.

Desuden afhold forstanderen en række gruppeevalueringer over det samlede udbytte af skoleåret. Eleverne, der deltog i disse evalueringer, fik mulighed for at evaluere mundtligt i grupper, hvor de lyttede til hinanden og kom med mange fine indspark. Opsamlingen på evalueringen gøres ved, at forstanderen bruger forskellige elevudsagn i dialogen med lærerne og ledelsen omkring, hvordan vi kan gøre tingene endnu bedre i de kommende skoleår.

Der er desuden i dette skoleår i forbindelse med skolens Comeniusprojekter blevet lavet flere evalueringer. Disse kan læses på den fælles hjemmeside for de deltagende skoler - adressen findes ved at klikke her