Evalueringer 2014/15

Evaluering 2014/15: Årets selvevaluering

- "Evaluering af værdigrundlaget - Kommende elever og forældres forventninger" 

I skoleåret 2014/15 har vi evalueret kommende elever og forældres forventninger til det at skulle være forældre/elever i kommende skoleår.

Evalueringen har haft en sådan sigte, at flere punkter i værdigrundlaget er blevet belyst. Det drejer sig især om punkt 4, 7 & 8.

Efterbehandling af evalueringen:

1)   Ledelsen har gennemarbejdet evalueringen.

2)   Medarbejderrådet har gennem gruppearbejde gennemarbejdet evalueringen.

3)   Bestyrelsen har på sit forårsmøde gennemarbejdet evalueringen.

undefined Læs bestyrelsens konklusion over evalueringen her

 

Evaluering 2014/15: "Den samlede undervisning"

I skoleåret 2014/15 er der blevet foretaget en række evalueringer af undervisningen, udlandsture og valgfag løbende gennem skoleåret af de medarbejdere, som har haft ansvaret for aktiviteterne.

I løbet af den sidste måned foretog en af skolens medarbejdere en samlet evaluering af det samlede undervisningstilbud sammen med skolens elever i forskellige grupper. Evalueringen foregik dels via skriftlige tilkendegivelser og via mundtlig samtale. Der blev lavet en kortere skriftlig opsamling, som skolens ledelse bruger i det videre arbejde i forbindelse med det kommende skoleår.