Evalueringer 2015/16

 

"Evaluering af den samlede undervisning"

Årets tema for evalueringen: "Skolens tilbud til to-sprogede elever og effekten på resten af skolen"

I skoleåret 2015/16 evaluerer vi den samlede undervisning, hvor vi på en særlig måde satte fokus på skolens tilbud til to-sprogedeelever.

Kort om evalueringen:

Skolens opstillede mål: I skolens indholdsplan side 9 – 10 har vi opstillet en række mål/ en beskrivelse af skolens tilbud til to-sprogede elever. Disse mål og begrundelser vil danne udgangspunkt for evalueringens indhold.

Evalueringens mål: At opsamle viden og give indsigt i, hvordan to-sprogede elever oplever det at være en del af Efterskolen Solgården og om de når de mål, som skolen har opstillet. Vi vil også undersøge, hvordan skolens øvrige elever og medarbejdere oplever det, at der er to-sprogede elever på skolen.

Evalueringens form: Vi ønsker at lave evalueringen som digitalt spørgeskema, samt lave nogle interviews efterfølgende. Herefter bliver evalueringen opsamlet. Evalueringen vil blive udarbejdet af Peter Jensen, men med sparring fra faglærerne omkring vores tosprogede-elever.

Opfølgningsplan: Vi ønsker at følge op på evalueringen dels gennem fremlæggelse af resultatet  for medarbejderrådet og efterfølgende på et af skolens bestyrelsesmøder.

Læs mere om evalueringen ved at klikke her

Evalueringens resultater:

- Den samlede evaluering - hentes her

- Bilag 1 - hentes her

- Bilag 2 - hentes her

 

Evaluering af skoleåret 2015/16

I juni måned foretages der en generel evaluering af skoleåret med skolens elever. Skolens leder samt en af medarbejderne foretager gruppeinterviews med eleverne, hvor der evalueres på mange forskellige af de ting, som udgør et skoleår bl.a. undervisning, trivsel, fællesskab, skolens kristne værdigrundlag og meget mere.

Skolens leder orienterere og uddrager de væsentlige elementer og delagtiggør skolens medarbejdere heri på et medarbejdermøde. 

 

Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse 2015/16

I skoleåret 2015/16 har vi gennemført en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse blandt skolens elever.

Rapporten kan læses her

Bilag til rapporten kan læses her

Opsamlingsplan: Undersøgelsen gennemlæses af skolens ledelse og skolens øvrige medarbejdere. Rapporten bliver efterfølgende gennemgået på et medarbejdermøde, hvor der udledes nogle konklusioner, der skal have vores fokus fremadrettet.