Evalueringer 2016/17

I skoleåret 2016/17 har vi tre hovedevalueringer:

 

1) Evaluering af den samlede undervisning.

I skoleåret 2016/17 har vi planlagt at lave en evaluering af den samlede undervisning, hvor fokus udspringer af skolens "Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse" (se nedenfor).

I forbindelse med arbejdet med denne undersøgelse, har vi valgt at sætte fokus på elevernes oplevelse af støtte og inspiration i undervisningen

For at læse mere om selve evalueringens mål og metode samt opsamling - klik her

Udført: Maj 2017

Evalueringen kan læses her - klik her

Evalueringen blev gennemgået og opsamlet på et medarbejdermøde i juni måned. Resultaterne blev brugt i opstarten af den nye skoleår, hvor det blev en del af pejlemærkerne for det kommende skoleår.

 

2) Selvevaluering af skolens værdigrundlag

I 2017 ønsker vi at evaluere pkt. 5 i værdigrundlaget "Vi ønsker at vejlede unge i livets mange valg, så de bliver aktive medskabere af deres eget liv og øver positiv indflydelse på deres omgivelser."

- Læs evalueringen - klik her

Opsamling og konklusion på evalueringen er publiceret i den sidste del af evalueringen ovenfor.

 

3) Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse 2016/17 - se her

I skoleåret 2016/17 har vi gennemført en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse blandt skolens elever.

Rapporten kan læses her

Bilag til rapporten kan læses her

Opsamlingsplan:

Undersøgelsen er blevet gennemlæses af skolens ledelse og skolens øvrige medarbejdere.

Rapporten bliver efterfølgende gennemgået på et medarbejdermøde, hvor den blev gennemgået i relation til samme undersøgelse, der blev foretaget året før.

Medarbejderne indstillede til at skolen udvalgte området "Støtte og inspiration i undervisningen" som et område, som vi ønsker at sætte yderligere fokus på gennem evalueringen af den samlede undervisning 2017.

Overordnet er vi meget tilfredse med de flotte resultater, som denne undersøgelse gave.