Evalueringer 2017/18

I skoleåret 2017/18 har vi tre hovedevalueringer:

 

1) Evaluering af den samlede undervisning.

I skoleåret 2017/18 har vi planlagt at lave to evalueringer af den samlede undervisning.

I den første evaluering vil der være fokus på vores udlandstur og i den anden vil der være fokus på matematikundervisningen på Solgården.

Første evaluering: 

- Fokus på årets udlandstur - oktober 2017

- Her kan resultatet af evaluering - klik her

Evalueringen er foretaget blandt eleverne, der deltog i udlandsturen. Herefter blev den drøftet af lærerne, der har deltaget og arrangeret turen samt en repræsentant fra skolens ledelse. 

 

Anden evaluering:

- Fokus på matematikundervisningen på Solgården

- Her kan oplægget om evalueringen læses - klik her

- Evalueringen af matematikundervisningen i 9.kl - klik her

- Evalueringen af matematikundervisningen i 10.kl - klik her

 

2) Selvevaluering af skolens værdigrundlag

I følge gældende regler skal man evaluere værdigrundlaget mindst hvert andet år. Da vi evaluerede i sidste skoleår vil der på årets forårsmøde med bestyrelsen blive vedtaget et nyt fokusområde for næste års selvevaluering. 

 

3) Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse 2017/18

Vi ønsker at følge op på de forgående året evalueringer af undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelserne, men vil lave denne i skoleåret 18/19.