Evalueringer 2018/19

Årets evalueringer

1) Den samlede undervisning

I år er fokus på engelskundervisningen, hvor skolens engelsklærere i 10.klasse laver en evaluering af den undervisning, som eleverne møder her på Solgården.

Læs evalueringen - klik her

 

2) Evaluering af værdigrundlaget

På efterårets bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at sætte fokus på, at værdigrundlagets punkter 1, hvor det handler om Solgården som en kristen skole og særligt, hvordan det udmønter sig i hverdagen.

Der vil blive produceret en undersøgelse blandt skolens elever, og i tillæg laves en række interviews med nuværende elever. 

Der er nu blevet samlet op på evalueringen på bestyrelsens forårsmøde og deres kommentarer er nu indskrevet i opfølgeningen af evalueringen. 

Læs evalueringen - klik her

3) Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse 

I skoleåret 2018/19 har vi i december gennemført en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse blandt skolens elever.

Rapporten kan læses her

Bilag til rapporten kan læses her

 

Opsamlingsplan:

Undersøgelsen er blevet gennemlæses af skolens ledelse

Skolens øvrige medarbejdere læser den i løbet af januar.

Rapporten bliver efterfølgende gennemgået på et medarbejdermøde, hvor den blev gennemgået i relation til samme undersøgelse, der blev foretaget for to år siden.

Medarbejderne indstiller i samarbejde med skolens ledelse et punkt fra undersøgelsen som vil have fokus i det kommende skoleår.

Overordnet er vi meget tilfredse resultaterne i rapporten.