Indholdsplan

Indholdsplanen

Forud for et skoleår udarbejdes der en indholdsplan for indholdet af skoleåret. Her udfoldes bl.a. skolens pædagogiske udgangspunkt, formål og værdier i undervisningen, samvær og planlagte aktiviteter samt den pædagogiske praksis. Desuden er indholdet af undervisningen, fagudbud, læseplaner, indsatsområder, timefordeling, dagsprogram, valgfag og linjer beskrevet i denne plan.

Planen godkendes af bestyrelsen.

Skoleåret 2019/20

undefined Godkendt indholdsplan for skoleåret 2019/20 kan hentes i pdf-format - klik her


Bilag til indholdsplanen kan hentes herunder

  • Plan for synopsesperiode - klik her (Tilgængelig ultimo april 2020)

  • Plan for mundtlig prøveperiode - klik her (Tilgængelig ultimo maj 2020)