Vedtægter og formål

Skolens vedtægter og værdigrundlag

På Skolen har vi en række vigtige dokumenter, som danner grundlag for Solgården i dag.

Lige fra Solgårdens grundlæggelse som efterskole har skolen haft et nedskrevet, markant kristent værdigrundlag, som skolens bestyrelse, ledelse og ansatte er forpligtede på.

Dette grundlag er formuleret i skolens formålsparagraf.

undefined Hent værdigrundlag og plan for evaluering heraf i pdf-format klik her

undefined Hent vedtægterne for Solgården i pdf-format klik her