Solgaarden.Library.Converters.Headline

Velkommen i 10. klasse på Solgården

Glæd dig til at gå i 10. klasse på Solgården!

Vi ønsker at give dig et indholdsrigt og udviklende år, både når det gælder boglig undervisning, Bibellinje, kernefag og periodefag, men også når det gælder aktiviteter, ture og fritid.

Dit skema i 10. klasse kan bestå af fem forskellige dele, som du kan læse mere om nedenfor.

Læs mere
1. Obligatoriske fag
1. Obligatoriske fag

1. Obligatoriske fag

Du kommer til at have dansk, engelsk og matematik, hvor du i alle fagene arbejder frem mod FP10 prøven.

2. Valgfrie boglige fag

2. Valgfrie boglige fag

Du mulighed for at vælge, om du gerne vil have tysk og/eller fysik.

Vælger du ikke nogen af fagene, vil du i stedet få nogle lektioner om ugen med praktiske opgaver.

3. Fordybelsesmandage

3. Fordybelsesmandage

Mandag er en spændende start på ugen. Her får alle elever i 10.klasse nogle såkaldte fordybelsemandage, der ligger om formiddagen de fleste mandage. 

Fordybelsesmandagene vil byde på fagligt input på mange forskellige måder - fx med fokus på krop & sundhed, besøg på en virksomhed, fokus på medier, talenter, fagdage, mulighed for praktiskforløb eller noget helt andet. 

4. Bibellinje

4. Bibellinje

Som elev i 10. klasse har du mulighed for at vælge vores fantastiske Bibellinje, hvor du får et unikt indblik i Bibelens verden, lærer om tro og liv, og så får du også en helt unik tur til Israel. Læs mere om linjen her.

Bemærk egenbetaling på 5.500 kr. for Bibellinjen

5. Valgfag

5. Valgfag

I 10. klasse kan du vælge mellem alle valgfagene og kombinere dem på kryds og tværs - uafhængigt af om du har valgt Bibellinjen eller ej.

Vi har en lang række kernefag- og periodefag - læs mere her på hjemmesiden eller i folderen her.


Følg dagligdagen på Solgårdens