10. klasse

Velkommen i 10.klasse

Glæd dig til at gå i 10. klasse på Solgården!

Vi ønsker at give dig et indholdsrigt og udviklende år, både når det gælder boglig undervisning, linjer, profilfag og valgfag, men også når det gælder aktiviteter, ture og fritid.

Dit skema i 10.klasse kan bestå af fire forskellige dele, som du kan læse mere om nedenfor eller hent folderen - klik her

 1. Obligatoriske fag
 2. Faglig profil
 3. Bibellinje
 4. Linje-, Profil- og valgfag

 

1) Obligatoriske fag
Når man går i 10. klasse, er der nogle obligatoriske fag, som alle elever skal have for at opfylde de faglige krav til optagelsesprocessen for ungdomsuddannelserne.  

Obligatoriske fag – der afsluttes med FP10 prøve: Dansk, matematik & engelsk


2) Faglig profil
Du skal vælge én af nedenstående faglige profiler:

 1. 10classic – Du har både tysk og fysik
  Vælger du 10classic, så skal du foruden de obligatoriske fag også have både tysk og fysik, hvor du arbejder frem mod FP10 prøven.

 2. 10classic – light A: Du har tysk og praktisk arbejde
  For dig som udover de obligatoriske fag også gerne vil have tysk, men ikke fysik i 10.klasse.
  I stedet for fysik har du to ugentlige timer med praktisk arbejde, hvor du sammen med en medarbejder arbejder med forskellige praktiske gøremål.

 3. 10classic – light B: Du har fysik og praktisk arbejde
  For dig som udover de obligatoriske fag også gerne vil have fysik, men ikke tysk i 10. klasse.
  I stedet for tysk har du to ugentlige timer med praktisk arbejde, hvor du sammen med en medarbejder arbejder med forskellige praktiske gøremål.

 4. 10pro – Solgårdens projektorienterede profil
  For dig som udover de obligatoriske fag gerne vil arbejde med spændende projekter. For skemamæssigt at få plads til projekttimerne ska du være opmærksom på, at du på 10pro ikke kan få tysk og fysik på FP10 niveau og gå til prøve i de to fag. I stedet har du har mulighed for at vælge et vedligeholdelsesmodul på et halvt år i henholdsvis tysk og fysik uden en afsluttende prøve. Du kan læse mere om 10pro nedenfor

Hvad er 10pro?

10pro er en projektorienteret profil, hvor vi arbejder tværfagligt med forskellige aktuelle emner.

Du bliver dygtig til at planlægge, gå i dybden og fremlægge det, som du har arbejdet med. Vores fokuspunkter er:

 • Projekter – Du arbejder med høj faglighed og spændende projekter på tværs af fag.
 • Proces – Du lærer at arbejde i proces med en arbejdsopgave og udvikle din faglige viden.
 • Præsentation – Du lærer at fremlægge på forskellige måder og får sparring i processen.
 • Produkt – Du bliver klædt på til at lave konkrete produkter som fx videofilm, en paneldebat eller en udstilling. 

Emner for projekterne kan være: ”Etik”, ”En fremmed kultur”, ”En virksomhed i Danmark”, ”Sport”, ”Den politiske verden”, Valgfrit emne” eller noget helt andet.  Skoleåret på 10pro afsluttes med en 10pro-prøve.

3) Bibellinje

Som elev i 10. klasse har du mulighed for at vælge, om du vil have Bibellinjen.
Klik her for at læse om Bibellinjens indhold i hæftet om ”Bibellinje, profil- og valgfag” 

Bemærk egenbetaling på 5.500 kr. for Bibellinjen

 

5) Linjer, profil- og valgfag
Vores linjer og profilfag er for dig, som gerne vil afprøve en masse indenfor et bredt fagområde. Det er her, du kan opleve bredden og dybden. Det er helt frivilligt, om du vælger et profilfag eller ej.  Forskel på linjer og profilfag er antallet af ugentlige lektioner.

Vælger du ikke et linje- eller profilfag, får du automatisk flere valgfag i dit skema. Du kan vælge flere profilfag og linjer – men skal prioritere dine valg. Hvis skemaet tillader det, kan du få flere af dine ønsker opfyldt.

Linjer:

 • Motorlinje Tid til at arbejde i motorlære med forskellige projekter.
 • E-sportslinje - Dyrk din passion for CS:GO eller LoL
 • Musik- og lovsangslinje - Musik, sang og performance – vi øver også til Young Praise.          
 • Bibellinje  -  Spændende klasse med fokus på kristendommen og Israel.

Profilfag:

 • Sportsprofil  - Mange forskellige sportsgrene afprøves.
 • Kreativprofil  - For dig, der gerne vil afprøve mange kreative projekter.
 • Medieprofil   - Der arbejdes med video, foto og lyd.
 • Psykologi- og retræteprofil-  For dig, der vil finde ud af mere om dig selv og dyrke stilheden.

 Valgfag:

Du kan som elev i 10. klasse vælge mellem skolens mange valgfag - læs mere her

Download folderne:

Download "Velkommen i 10.klasse" - klik her

Download "Linjer & valgfag" - klik her

 

Eleverne på Solgården fortæller om undervisningen

r