10. klasse

Velkommen i 10.klasse

Glæd dig til at gå i 10. klasse på Solgården!

Vi ønsker at give dig et indholdsrigt og udviklende år, både når det gælder boglig undervisning, linjer, profilfag og valgfag, men også når det gælder aktiviteter, ture og fritid.

Dit skema i 10.klasse kan bestå af fire forskellige dele, som du kan læse mere om nedenfor eller hent folderen - klik her (Vi er udarbejder ny folder - der er klar til januar)

 1. Obligatoriske fag
 2. Faglig profil
 3. Bibellinje
 4. Linje-, Profil- og valgfag

 

1) Obligatoriske fag
Når man går i 10. klasse på Solgården er der nogle få fag som er obligatoriske og det er engelsk og matematik. Herudover skal du vælge din faglige profil.


2) Faglig profil
Du skal vælge én af nedenstående faglige profiler:

 1. 10classic – Du har mulighed for både dansk, tysk og fysik
  Vælger du 10classic, så skal du foruden de obligatoriske fag også have dansk. Herudover kan du vælge mellem tysk og/eller fysik, hvor du arbejder frem mod en hel FP10 prøve.

 2. 10pro – Solgårdens projektorienterede profil
  For dig som udover de obligatoriske fag gerne vil arbejde med spændende projekter.
  For skemamæssigt at få plads til projekttimerne skal du være opmærksom på, at du på 10pro ikke kan få dansk, tysk og fysik og gå til prøve i de to fag. 

Hvad er 10pro?

10pro er en projektorienteret profil, hvor vi arbejder tværfagligt med forskellige aktuelle emner.

Du bliver dygtig til at planlægge, gå i dybden og fremlægge det, som du har arbejdet med. Vores fokuspunkter er:

 • Projekter – Du arbejder med høj faglighed og spændende projekter på tværs af fag.
 • Proces – Du lærer at arbejde i proces med en arbejdsopgave og udvikle din faglige viden.
 • Præsentation – Du lærer at fremlægge på forskellige måder og får sparring i processen.
 • Produkt – Du bliver klædt på til at lave konkrete produkter som fx videofilm, en paneldebat eller en udstilling. 

Emner for projekterne kan være: ”Etik”, ”En fremmed kultur”, ”En virksomhed i Danmark”, ”Sport”, ”Den politiske verden”, Valgfrit emne” eller noget helt andet.  Skoleåret på 10pro afsluttes med en 10pro-prøve.

3) Bibellinje

Som elev i 10. klasse har du mulighed for at vælge vores fantastiske Bibellinje, hvor du får et unikt indblik i Bibelens verden, lærer om tro og liv og så får du også en helt unik tur til Israel.
- Læs mere om linjen her

Bemærk egenbetaling på 5.500 kr. for Bibellinjen

4) Linje- og valgfag
Uanset om du har valgt bibellinje eller ej skal du også vælge en anden linje. Vores linjer dig, som gerne vil afprøve en masse indenfor et bredt fagområde. Det er her, du kan opleve bredden og dybden. 

Linjer:

 • Motorlinje 
 • E-sportslinje - Fokus på CS:GO (Du kan også vælge LoL i valgfagsblokken)
 • Musik-, band- og lovsangslinje        
 • Sportslinje
 • Kreativlinje

Læs mere om Solgårdens linjer her

Valgfag:

Du kan som elev i 10. klasse vælge mellem skolens mange valgfag - læs mere her