10. klasse

Velkommen i 10.klasse
Glæd dig til at gå i 10. klasse på Solgården!

Vi ønsker, at 10.klasse skal være et super godt tilbud, både når det gælder undervisningen, linjer og valgfag, men også når det gælder aktiviteter, ture og fritiden.

Dit skema består i 10.klasse af fem forskellige dele, som du kan læse mere om nedenfor eller klik her for at hente folderen:

 1. Obligatoriske fag
 2. Faglig retning
 3. Valgfrie boglige fag
 4. Bibellinje
 5. Linje-, Profil- og valgfag

 

1) Obligatoriske fag
Når man går i 10. klasse, er der nogle fag, som alle elever skal have. Det er matematik, engelsk, kristendom og forskellige former for fællestimer. Det er ens for alle elever i 10. klasse på Solgården.

 

2) Faglig retning
Du skal tage stilling til, hvilken retning du ønsker at have. Du skal vælge mellem to forskellige retninger "10classic" & "10pro"

 

10classic:

En faglig retning, hvor du får en helt normal 10. klasse, og hvor du dygtiggør dig indenfor
nedenstående områder/fag:

 • Dansk, engelsk og matematik på FP10 niveau.
 • Du kan vælge tysk og/eller fysik til.
 • Mulighed for niveaudeling i nogle af fagene.
 • Spændende gruppearbejde, længere dybdegående og tværfaglige forløb.
 • Undervisningen leder frem mod sommerens FP10 prøve i alle fagene.

 

10pro:

En projektorienteret faglig retning, hvor du fravælger traditionel danskundervisning til fordel for at dygtiggøre dig indenfor nedenstående områder:

 • Projekter – Du arbejder med høj faglighed og spændende projekter på tværs af fag.
 • Proces – Du lærer at arbejde i proces med en arbejdsopgave og udvikle din faglige viden.
 • Produkt – Du arbejder frem mod konkrete produkter og lærer at præsentere dem.
 • Du har også engelsk og matematik
 • Du kan vælge tysk og/eller fysik til.

På 10pro er der forskellige projektforløb med temaer som fx:

”Kulturmøder”, ”En virksomhed i Danmark”, ”Sundhedsprojekt”, ”Den politiske verden i ind- og udland”, ”Mediernes magt” eller noget helt andet. Skoleåret på 10pro afsluttes med en 10pro-prøve og udtalelse.
 

3) Valgfrie boglige fag

Alle elever i 10. klasse har mulighed for at få tysk og/eller fysik på FP10-niveau.
Vælger du kun ét af disse fag, vil du få nogle timer med praktisk arbejde i løbet af ugen.

Vælg mellem følgende tre kombinationer:

 • Tysk & Fysik/kemi*
 • Tysk & Praktisk arbejde
 • Fysik/kemi* & Praktisk arbejde


* Fysik/kemi vil kunne vælges på FP10-niveau eller på et vedligeholdelse-niveau, hvor du arbejder med grundbegreberne indenfor fysik og kemi og afslutter med en intern prøve. (Der tages forbehold for manglende tilslutning.)

 

4) Bibellinje

Som elev i 10. klasse har du mulighed for at vælge, om du vil have Bibellinjen.

Klik her for at læse om Bibellinjens indhold i hæftet om ”Bibellinje, profil- og valgfag” 

Bemærk egenbetaling på 5.500 kr. for Bibellinjen

 

5) Linje-/Profilfag og valgfag

Vores profilfag er for dig, som gerne vil afprøve en masse indenfor et bredt fagområde. Det er her, du kan opleve bredden og dybden. Det er helt frivilligt, om du vælger et profilfag eller ej.

Alt efter tilslutning vil profilfagene være hel- eller halvårsfag og ofte bestå af to timer om ugen.

Vælger du ikke et profilfag, får du automatisk et valgfag mere i dit skema.

 

Profilfag:

 • Sportsprofil        - Mange forskellige sportsgrene afprøves.
 • Musikprofil         - Musik, sang og performance – vi øver også til Young Praise.
 • Motorprofil         - Tid til at arbejde i motorlære med forskellige projekter.
 • Kreativprofil       - For dig, der gerne vil afprøve mange kreative projekter.
 • Medieprofil         - Der arbejdes med video, foto og lyd.
 • Psykologi- og retræteprofil  - For dig, der vil finder mere ud af dig selv og dyrke stilheden.

Læs mere om profilfagene - klik her 

Valgfag:

Du kan som elev i 10. klasse vælge mellem skolens mange valgfag - læs mere her

 

Download folderne:

Download "Velkommen i 10.klasse" - klik her

Download "Linjer & valgfag" - klik he

 

Eleverne på Solgården fortæller om undervisningen

r