10around

10around - et anderledes skoleår

På 10around får du en undervisning, der har fokus på nye arbejdsformer. Der bliver vekslet mellem en teoretisk tilgang til stoffet og en mere praktisk tilgang. Undervisningen er emne- og projektbaseret, og du har stor indflydelse på, hvilke emner der skal tages op.

På 10around får du:

  • Anderledes undervisning, nye arbejdsformer, nye måder at lære på!
  • Undervisning i vidensindsamling, interviewteknik, netsøgning og biblitekskursus
  • Projekt- og emneorienteret arbejde
  • Tværfagligt arbejde
  • Undervisning ud af huset - praktik, brobygning, virksomhedsbesøg
  • Individuelle udviklingssamtaler
  • Du bliver klar til ungdomsuddannelserne
  • Du afslutter med en særlig "Solgården-prøve" i stedet for de normale FP10-prøver.
  • Du har også fagene engelsk og matematik, fællestimer, kristendom m.v.


Download folderen: "Boglige fag, linjer og valgfag 2015/16 - klik her 

Hvis du har spørgsmål omkring de to forskellige 10. klasser, så er du meget velkommen til at kontakte skolen eller lærer, Anders Rønn, der er tovholder på 10around - klik her