Solgaarden.Library.Converters.Headline

Kernefag i motorlære

På Solgården har du mulighed for at gå i dybden med motorlære - om du er vant til at få olie på fingrene eller ej. Læs mere herunder eller i valgfagsfolderen

Jeg er glad for det sammenhold og det fællesskab, vi har i motorlære. Vi har også et rigtig godt lokale.

Alex Lorentzen, elev
Motor og værkstedsfag

Motor og værkstedsfag

Du får olie på fingrene, og indholdet er du i høj grad med til at skabe.
Hvis du har en knallert, havetraktor, et smedeprojekt eller lignende, hjælper vi efter bedste evne.
Vi bruger det store, opvarmede værksted med lift og svejser. Vi har teoritimer engang i mellem.


Følg dagligdagen på Solgården