Fritidsfag

Fritidsfag er fag, som i udgangspunktet ikke er skemalagt, men som vi i fællesskab finder huller til i din fritid, når først du er på skolen - nogle af  fagene foregår om aftenen.

 • Lektiehjælp (dansk)
  Har du brug for hjælp til at få lavet dine lektier i dansk, er her muligheden for det.

 • Lektiehjælp (engelsk)
  Har du brug for hjælp til at få lavet dine lektier i engelsk og tysk, er her muligheden for det.

 • Lektiehjælp (matematik)
  Har du brug for hjælp til at få lavet dine lektier i matematik så er her muligheden for det.

 • Følg pedellen
  Her er et tilbud til dig, der gerne vil følge pedellen nogle timer om ugen. Du kommer til at stifte bekendtskab med forskellige pedelopgaver og "gå til hånde" med forskellige projekter rundt om på skolen.

 • Jagttegn (Egenbetaling)
  I vinterperioden kan der via ungdomsskolen tages jagttegn. Undervisningen foregår på Solgården eller en af kommunens folkeskoler. Der skal påregnes egenbetaling på ca. 3.500 kr.

 • Køkkentjeneste
  Her er et tilbud om at deltage i tilberedning og servering af aftensmad samt oprydning bagefter. Køkkentjeneste træder i stedet for daglig rengøring på områderne.

 • Kørekort til bil (Egenbetaling)
  Gennem ”Vestjysk køreskole” er det muligt at tage sit kørekort. Undervisningen vil være i foråret. Læs mere - klik her


 • Instrumentlære (Egenbetaling)
  Nogle år har vi kunnet tilbyde instrumentundervisning i fx klaver, guitar, bas eller trommer. Det afhænger af, hvilke undervisere vi har på skolen, og hvordan deres skema ser ud. Derfor kan du godt ønske fx klaverundervisning, men vi kan ikke love, at det bliver oprettet. Hvis instrument-undervisningen bliver oprettet, er der en egenbetaling på 70 kr. pr. gang.