Solgaarden.Library.Converters.Headline

Kørekort til bil

I løbet af dit efterskoleår tilbyder Solgården i samarbejde med Vestjysk Køreskole muligheden for at tage kørekort til bil.

Kørekort til bil

Du kan nu tage dit kørekort til bil, mens du går på Solgården.

Rent praktisk er det "Vestjysk Køreskole", der står for det praktiske omkring kørekortet, teorien mm. 

Michael Andersen fra Vestjysk Køreskole skriver sådan:

Det er planen, at vi starter et hold på Solgården i slutningen af januar/ begyndelsen af februar, og det betyder, at eleverne skal til at forberede følgende:

  1. Samtykkeerklæring, skal underskrives af
    forældremyndighedshavere (begge) - klik her

  2. Tilmeldingsblanket - klik her

  3. Lægeattest - husk at medbringe et pasbillede til lægen. (Hvis din lægeattest indeholder anmærkninger såsom brug af medicin, tilfælde af besvimelse, sukkersyge etc., medfører dette at lægeattesten skal til yderligere godkendelse (varighed ca. 7 uger)).

VIGTIG INFORMATION: 

For at tage kørekort skal man være mindst 16 år og 9 måneder d. 28. februar 2024., hvor der er manøvrebanekørsel.

Aktuel prisliste for kørekort - klik her

Spørgsmål rettes til:

Michael Andersen
Skjern Køreteknisk Anlæg Arnborgvej 1b  |  6900 Skjern  |  T: +45 20 62 27 50  |  W: www.vestjysk-koreskole.dk |  
E-mail: mail@vestjysk-koreskole.dk

Vestjysk Køreskole

Vestjysk Køreskole

Michael Andersen fra Vestjysk Køreskole står for undervisningen, som foregår i Solgårdens undervisningslokaler.

Vestjysk Køreskole