Solgaarden.Library.Converters.Headline

Når der er behov for lidt ekstra

Nogle gange er der behov for mere end bare almindelig undervisning - for nogen er der brug for en mentor eller noget helt andet. 

På Solgården ønsker vi, at imødekomme de særlige forhold, som kan gøre sig gældende som elev. 

Kontakt os gerne i god tid forud for efterskoleåret, så vil vi sammen se på, hvordan vi kan være med til at gøre efterskoleåret til en rigtig god oplevelse. 

Læs herunder om:

  • Elever med særlige faglige behov
  • Elever med andre særlige behov 

Elever med særlige faglige behov

Lov om inklusion
Regeringen har med "Lov om inklusion" udstukket retningslinjer for specialundervisningen. På Solgården ligger retningslinjerne tæt op ad den praksis, vi har haft på området gennem flere år.

Elever med særlige behov

Inklusion er omdrejningspunktet, når vi taler om undervisning af elever med særlige behov.

Vi ønsker at give eleverne en oplevelse af livsduelighed. Derfor bestræber vi os på, at eleverne oplever sig som en naturlig del af både undervisning og dagligdag på skolen.

Forventninger til elever med særlige behov

  • For at sikre sammenhæng i undervisningen bedes elever med særlige behov medbringe en udtalelse fra deres nuværende skole. Udtalelsen skal beskrive den hjælp, eleven får og give en vurdering af elevens faglige standpunkt. Denne udtalelse medbringes på "Nye elevers dag" eller sendes til Solgården efter aftale.

  • For at være elev med særlige behov på Solgården skal eleven som udgangspunkt have modtaget specialundervisning tidligere.

Hvad kan elever med særlige behov forvente?

  • Undervisning på mindre hold i nogle af timerne.

  • Vi giver målrettet hjælp i fagene dansk, engelsk og matematik med udgangspunkt i elevens behov.

  • Elever med særlige behov kan ikke forvente at deltage i tyskundervisningen.

  • Eleven skal regne med at blive taget ud af nogle boglige timer i løbet af ugen for at skabe huller i skemaet til undervisningen.

Har du spørgsmål?
Skulle du have lyst til at høre mere eller ønsker afklaring af spørgsmål, så kontakt gerne Solgården på kontoret@solgaarden.dk 

Vi ønsker, at alle elever må blive mødt lige der, hvor de er.

Elever med andre særlige behov

Nogle gange handler "Særlige behov" udelukkende om faglige forhold, andre gange er der også andre ting, som gør sig gældende. Det kan være sociale eller fysiske forhold eller måske er der behov for en mentorordning for, at efterskoleåret skal blive en succes.

Vi er meget åbne for at se på, hvad vi kan gøre for, at det skal lykkes. Vi har erfaring med mange forskellige problemstillinger, så vores anbefaling er, at I kontakter os, så hurtigt som muligt, så vi sammen kan afklare, hvad der skal til.

Solgaarden.Library.Converters.Headline

Behov for en mentor?

Når det handler om at få tilknyttet en mentor, hvor det går udover den almindelige familielærerfunktion vil det typiske være kommunen, der skal bevillige et passende antal støttetimer, derfor er det vigtigt, at tage hul på processen i god tid før skolestart.

Vi har kun et vist antal pladser til elever med særlige behov. 

I er velkomne til at kontakte Solgården på kontoret@solgaarden.dk