Solgaarden.Library.Converters.Headline

Årsplanen

Hvert år godkender bestyrelsen en årsplan for skolens kursusvirksomhed.

Godkendt årsplan for aktuelt skoleår findes også som en del af indholdsplanen.

 

Indholdsplan & Årsplan

Folkeskolens prøver, skolens karaktergennemsnit, fritagelse for prøver

Som følge af lov om gennemsigtighed og åbenhed med hensyn til skolens karaktergivning henvises der til undervisningsministeriets hjemmeside om standpunkts- og prøvekarakterer i grundskolen - klik her

På Efterskolen Solgården afholder vi alle gældende prøver både på FP9-nivau og FP10 niveau. Vi har både 9. kl., 10. kl. og et tilbud om 10.årgang for de elever, der vælger 10.pro.

Desuden afholder vi prøver i såvel historie som kristendom.

 

Elevernes fuldførelsestid, karakterfordeling, frekvens, frafald og overgangsfrekvens


De lovpligtige oplysninger om fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, Overgangsfrekvens,  frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og beskæftigelse kan findes ved at klikke her

 

 

Tilgængelighed for handicappede

Som man kan se af de billeder, der ligger her på hjemmesiden, så er en del af skolen i mere end ét plan. Dvs. at det ikke er let at komme rundt med en kørestol på skolen.

Derfor har vi ikke et særligt attraktivt tilbud for de elever, som normalt ikke kan færdes på trapper.

Ønskes der yderligere information om tilgængelighed, er man meget velkommen til at kontakte skolen.

Der henvises i øvrigt til vores nylige evaluering og kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, som kan hentes under punktet evaluering.