Solgaarden.Library.Converters.Headline

Velkommen i 10. klasse på Solgården

Glæd dig til at gå i 10. klasse på Solgården!

Vi ønsker at give dig et indholdsrigt og udviklende år, både når det gælder boglig undervisning, Bibellinje, valgfag, men også når det gælder aktiviteter, ture og fritid.

I 10. klasse har du to spændende faglige profiler at vælge mellem: 10.classic og 10.pro.

Fælles for begge profiler er, at du kommer til at lære en masse. Uanset, hvilken profil du vælger, så kan du blive klar til dit videre skoleforløb.

Samtid er der stor forskel på indholdet og undervisningen i de to klasser. 

Pjece om 10. klasse

10.classic for dig, der vil det hele

Vælger du 10.classic, så får du en faglig profil, hvor du får de ”normale” fag i 10. klasse.  

Du skal på 10.classic vælge mellem mindst ét og højest to af fagene tysk, fysik/kemi og praktiske timer.

På 10.classic afsluttes året med FP10 prøven i dansk, matematik, engelsk og i tysk og fysik/kemi, hvis du har valgt fagene.

Her har du alle muligheder og kan fokusere på dine fag, hvor du vil lære en masse, blive dygtigere og bygge ovenpå de fag, som du har haft i din tidligere skolegang. 

Undervisningen vil indeholde både tavleundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og afleveringer - ligesom du sikkert kender det fra din nuværende undervisning. 

Vi kalder klassen 10.classic - fordi den på mange måder har en helt almindelig tilgang til undervisningen, som du kender den. 

Obligatoriske boglige fag på 10.classic: 

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk

Vælg mindst 1 og højest 2 valgfrie boglige fag

  • Fysik/kemi
  • Tysk
  • Praktiske timer
Lige der hvor du er

Lige der hvor du er

Vi vil møde dig lige der, hvor du er og derfor bliver undervisningen nogle gange niveaudelt i nogle fag, så både elever, som har let ved faget og de, som har nogle udfordringer, bliver fagligt mødt, hvor elven er. 

Der er ikke krav om, at du er erklæret uddannelsesparat for at deltage i 10.classic.

Valgfagsmuligheder
Valgfagsmuligheder

Valgfagsmuligheder

Uanset hvilken faglig profil, som du vælger i 10. klasse, så kan du vælge frit mellem vores mange helårsvalgfag og periodevalgfag. 

Læs mere
Bibellinjen - en unik mulighed

Bibellinjen - en unik mulighed

Uanset om du vælger 10.pro eller 10.classic, så kan du være med på vores helt unikke bibellinje, hvor studieturen går til fantastiske Israel. 

Læs mere
Store rejseoplevelser

Store rejseoplevelser

Vælger du ikke bibellinje går årets første udlandstur ud i Europa med tog, bus eller et interrailpass, hvor vi kan få en masse store oplevelser.

I januar tager alle elever på skitur i Østrig, hvor vi lærer kunsten at stå ned af pisterne i det fantastisk flotte landskab. 

Endelig deltager Solgården i et internationalt elevudvekslingsprojekt, hvor elever fra Solgråden har mulighed for at komme i et såkaldt Erasmusprojekt sammen med elever fra Tyrkiet, Portugal, Sverige og Tyskland.