Solgaarden.Library.Converters.Headline

Velkommen i 10'ende på Solgården

Glæd dig til at gå i 10'ende på Solgården!

Vi ønsker at give dig et indholdsrigt og udviklende år, både når det gælder boglig undervisning, Bibellinje, Explore, valgfag, men også når det gælder aktiviteter, ture og fritid.

I 10'ende har du to spændende faglige profiler at vælge mellem: 10.classic og 10.pro.

Fælles for begge profiler er, at du kommer til at lære en masse. Uanset, hvilken profil du vælger, så kan du blive klar til dit videre skoleforløb.

Samtid er der stor forskel på indholdet og undervisningen i de to klasser. 

10.classic for dig, der vil det hele

Vælger du 10.classic, så får du en faglig profil, hvor du får de ”normale” fag i 10. klasse.  

Det betyder, at du har dansk, matematik og engelsk. Disse tre fag afsluttes med FP10 prøven.

Derudover skal du vælge dine faglige valgmoduler - her kan du vælge mellem: Science, tysk, samfundsfag, idræt og praktiske opgaver. Du skal vælge to af disse fag. 

På 10.classic kan du fokusere på dine fag, hvor du vil lære en masse, blive dygtigere og bygge ovenpå de fag, som du har haft i din tidligere skolegang. 

Undervisningen vil indeholde både tavleundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser og afleveringer - ligesom du sikkert kender det fra din nuværende undervisning. 

Vi kalder klassen 10.classic - fordi den på mange måder har en helt almindelig tilgang til undervisningen, som du kender den. 

Obligatoriske boglige fag på 10.classic: 

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk

Vælg 2 faglige valgmoduler

  • Science
  • Tysk
  • Idræt
  • Samfundsfag
  • Praktiske opgaver
Lige der hvor du er

Lige der hvor du er

Vi vil møde dig lige der, hvor du er og derfor bliver undervisningen nogle gange niveaudelt i nogle fag, så både elever, som har let ved faget og de, som har nogle udfordringer, bliver fagligt mødt, hvor elven er. 

Der er ikke krav om, at du er erklæret uddannelsesparat for at deltage i 10.classic.

Valgfagsmuligheder
Valgfagsmuligheder

Valgfagsmuligheder

Uanset hvilken faglig profil, som du vælger i 10. klasse, så kan du vælge frit mellem vores mange helårsvalgfag, periodevalgfag og linjerne "Explore" & "Bibellinje". 

Bibellinjen & Explore

Bibellinjen & Explore

Uanset om du vælger 10.pro eller 10.classic, så kan du vælge om du vil være med på en af vores to fantastiske linjer: