Solgaarden.Library.Converters.Headline

Sund adfærd på Solgården

På Efterskolen Solgården har vi udarbejdet et forståelsespapir for sund adfærd for samspillet mellem elever og medarbejdere. 

Papirets hensigt er at sikre et sundt efterskoleliv på Solgården og forebygge enhver oplevelse af overgreb. 

Hent forståelsespapir for sund adfærd