Periodefag

Periodefag er din chance for at få afprøvet forskellige valgfag i en kortere periode. Der udbydes nye periodefag tre gange om året. 

Her finder du forskellige spændende valgfag indenfor mange forskellige interesseområder.

Her kan du henten en oversigt over dine valgfagsmuligheder - klik her

 

Pjecen: Valgfag