Solgaarden.Library.Converters.Headline

Velkommen i 9. klasse på Solgården

9. klasse på Solgården vil give dig et spændende skoleår, hvor du får kombineret solid faglig undervisning med mange spændende oplevelser, rejser og aktiviteter.

Obligatoriske fag i 9. klasse

Der er en række fag, som alle elever skal have for at færdiggøre en 9. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i, at du skal blive klar til at gå til Folkeskolens afsluttende prøver (FP9) i de obligatoriske fag. 

På Solgården skal du have følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, naturfag (fysik/kemi, biologi, geografi), historie, samfundsfag, kristendom og fællestimer.

Selvom der er godt med boglige timer i 9. klasse, så er der stadig god tid til at have mange af vores spændende valgfag. 

Solgaarden.Library.Converters.Headline

Valgfrit bogligt fag

I 9. klasse er det valgfrit, om du vil have tysk.

Vær opmærksom på, at du skal afslutte tysk i 9. klasse, hvis du vil påbegynde en gymnasial ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Mange valgfag

Mange valgfag

Du kan vælge mellem alle skolens mange valgfag, som betegnes Helårsvalgfag- og periodevalgfag, hvor der er frit valg mellem sport, musik, kreativt eller noget helt andet.

Læs mere