Dansk som 2. sprog

Dansk som andetsprog

(In English please)

På skolen har vi ofte elever, der er tosprogede. Disse elever ønsker vi at give rigtig gode muligheder for at lære og begå sig godt i den danske kultur. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og tilrettelægger ekstra undervisning i bl.a. dansk og kulturforståelse.

Skolen har medarbejdere med stor erfaring på området, og de tilrettelægger den individuelle undervisning, så den står mål med gældende krav og regler.

De to muligheder

Alt efter hvilket niveau af dansk eleven kommer med, er der to muligheder for at få dansk som andet sprog. 

Model 1: 9. klasse over to år
Her tager eleven 9. klasses afgangsprøve (FP9) over to skoleår, hvor eleven i det første år har særligt tilrettelagt danskundervisning. Desuden vil der være understøttende undervisere i en række af de øvrige fag. Eleven har i det første skoleår ikke de små fag (historie, geografi og biologi mm.) og måske heller ikke tysk. Året efter indgår eleven igen i 9. klasse, men sigter nu efter en hel FP9 prøve med alle fag.

Model 2: 9. klasse / 10. klasse
Her tager eleven første år en 9. klasses prøve (FP9) og kan herefter eventuelt tage en 10. klasses afgangsprøve.

Hvilken model, den enkelte elev skal tage, beror på en samtale mellem elev, lærer og hjemmet. Vi anbefaler to år på efterskole.

Andre forhold
Erfarer vi, at der er yderligere behov for støtte som fx samtaler og faglige huller, indgår vi gerne i en konstruktiv dialog om, hvordan disse behov kan opfyldes på bedste måde.

Som udgangspunkt er der udpeget en medarbejder, som har et særligt øje og ansvar for vore tosprogede elever, så integrationen og kulturforståelsen fremmes.

Desuden tilbydes der understøttende undervisning i nogle af fagene.

Vi anser efterskoleformen som en rigtig god måde at lære om den danske kultur.

Har du spørgsmål?
Ønsker du at høre mere om skolens tilbud til elever med dansk som andet sprog, så er du velkommen til at kontakte lærer, Kirsten Østerby, klik her 


Følg dagligdagen på Solgårdens