Solgaarden.Library.Converters.Headline

En økonomisk håndsrækning

På Solgården har vi mulighed for give en økonomisk håndsrækning til familier, hvor det er vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen i forbindelse med efterskoleopholdet.

Læs mere

På Efterskolen Solgården har I som forældre mulighed for at søge hjælp til betaling af barnets efterskoleophold gennem tre forskellige puljer.


Forældre kan søge følgende:

  1. Individuel supplerende statsstøtte

  2. Skolens elevfond

  3. Tilskud afsat af skolen

Man kan godt søge tilskud fra flere puljer på en gang.

Hvordan kommer man i betragtning til puljerne?
For at komme i betragtning til støtten skal man udfylde et ansøgningsskema og samtidig leve op til nogle kriterier. Alle ansøgninger sendes til skolen. Bevillingerne godkendes af bestyrelsen.

For at komme i betragtning til puljerne skal man som udgangspunkt opfylde mindst en og gerne flere af nedenstående kriterier:

  • Er enlig forsørger
  • Forældre med lav personlig indtægt
  • Har to børn på Solgården på samme tid
  • Man ønsker at give sit barn to skoleår på Solgården.
  • Gået meget ned i indkomst i forhold til det kalenderår, som den almindelige statsstøtte beregnes ud fra (2 kalenderår før skolestart)

Der kan naturligvis også være andre årsager til at søge ekstra støtte, hvilket man kan anføre på ansøgningsskemaet.

Da vi kun har en vis sum penge til rådighed, vil der blivet prioriteret i ansøgningerne.

 

Tilskuddets omfang

Det tilskud som bliver givet, vil i langt de fleste tilfælde ligge mellem 5.000 – 10.000 kr.

I særlige tilfælde kan højere beløb komme på tale.

Solgaarden.Library.Converters.Headline

Ansøg om støtte

For at ansøge om støtte, så skal nedenstående dokument udfyldes og sendes til os.

Ansøgning