Solgaarden.Library.Converters.Headline

Evalueringer

Evalueringer af den samlede undervisning og skolens virksomhed jf værdigrundlaget

På Efterskolen Solgården laver vi hvert år forskellige evalueringer, der som minimum følger gældende regler på området.

  • Hvert år evalueres den samlede undervisning.

  • Mindst hvert andet år evaluerer vi skolens virksomhed set i forhold til værdigrundlaget. Vi har i vores værdigrundlag beskrevet, hvordan forskellige punkter kan blive evalueret - læs mere herom i skolens værdigrundlag - klik her

  • Mindst hvert tredje år laver vi en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse

Dette års evalueringer

Den samlede undervisning:
I skoleåret 2020/21 evalueres undervisningen under COVID-19 nedlukningen. Evalueringen skal være med til at gøre os klogere på, hvordan eleverne har oplevet undervisningen og hvilket udbytte de har fået af den. Resultatet kan hentes her

Værdigrundlaget: 
I forhold til evaluering af værdigrundlaget har bestyrelsen besluttet, at sætte fokus på værdigrundlagets pkt. 2:

"Vi anser hvert enkelt menneske for en dyrebar, ukrænkelig Guds skabning, som har sin selvstændige værdi. Hvert menneske er unikt og må respekteres. Vi ønsker, at eleverne må erfare dette gennem opholdet på Solgården.

Hvordan erfarer eleverne, at de hver især har sin selvstændige værdi gennem et år på Solgården? Hvilke konkrete initiativer er med til at understøtte denne oplevelse, og hvor kan vi som skole gøre det endnu bedre?

Evalueringen vil bestå del af interviews i elevernes familiegrupper og en spørgeskemaundersøgelse. Evalueringen ligger klar i maj 2021.

Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse
I år bliver der lavet en undervisningsmiljø og trivselsundersøgelse - den blev lavet i december 2020 og kan hentes her.

832A9421

Tidligere års evalueringer

På denne side findes et overblik over de tre sidste års evalueringer - klik her