Solgaarden.Library.Converters.Headline

Evalueringer

Evalueringer af den samlede undervisning og skolens virksomhed jf værdigrundlaget

På Efterskolen Solgården laver vi hvert år forskellige evalueringer, der som minimum følger gældende regler på området.

  • Hvert år evalueres den samlede undervisning.

  • Mindst hvert andet år evaluerer vi skolens virksomhed set i forhold til værdigrundlaget. Vi har i vores værdigrundlag beskrevet, hvordan forskellige punkter kan blive evalueret - læs mere herom i skolens værdigrundlag - klik her

  • Mindst hvert tredje år laver vi en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse

Dette års evalueringer

Den samlede undervisning:
I skoleåret 2020/21 evalueres undervisningen i fællestimerne, som en del af den samlede undervisning (klar april 2021)

Værdigrundlaget: 
I forhold til evaluering af værdigrundlaget har bestyrelsen besluttet, at sætte fokus på værdigrundlagets pkt. 2:

"Vi anser hvert enkelt menneske for en dyrebar, ukrænkelig Guds skabning, som har sin selvstændige værdi. Hvert menneske er unikt og må respekteres. Vi ønsker, at eleverne må erfare dette gennem opholdet på Solgården.

Hvordan erfarer eleverne, at de hver især har sin selvstændige værdi gennem et år på Solgården? Hvilke konkrete initiativer er med til at understøtte denne oplevelse, og hvor kan vi som skole gøre det endnu bedre?

Evalueringen vil ligge klar (maj 2021)

Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse
I år bliver der lavet en undervisningsmiljø og trivselsundersøgelse (marts 2021)

832A9421

Tidligere års evalueringer

På denne side findes et overblik over de tre sidste års evalueringer - klik her

 


Følg dagligdagen på Solgårdens