Solgaarden.Library.Converters.Headline

Evalueringer

Evalueringer af den samlede undervisning og skolens virksomhed jf værdigrundlaget

På Efterskolen Solgården laver vi hvert år forskellige evalueringer, der som minimum følger gældende regler på området.

 • Hvert år evalueres den samlede undervisning.

 • Mindst hvert andet år evaluerer vi skolens virksomhed set i forhold til værdigrundlaget. Vi har i vores værdigrundlag beskrevet, hvordan forskellige punkter kan blive evalueret - læs mere herom i skolens værdigrundlag - klik her

 • Mindst hvert tredje år laver vi en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse

Evalueringer skoleåret 23/24

I dette skoleår evaluerer vi følgende områder: 

 • Undervisningsmiljø og trivselsundersøgelser 2024 (dec. 2023 - marts 2024)
  Vi har i dette skoleår lavet en spørgskemaundersøgelse omkring undervisningsmiljø- og trivsel. Spørgeskemaet er inspireret af spørgsmål, som tidligere blev brugt i den landsdækkende undersøgelse af netop undervisningsmiljø og trivsel. 

  Resultatet af trivselsundersøgelsen kan ses på linket her: klik her


  Opfølgningsplan kan ses her: klik her

 • Den samlede undervisning 2024
  Årets evaluering af den samlede undervisning vil omhandle prøveperioden, hvor vi ønsker at afdække, hvordan eleverne oplever, at de bliver gjort klar til de mundtlige prøver. Fokus vil være på både elever i 9. og 10. klasse. I sagens natur kan evalueringen først foretages i slutningen af skoleåret. 

  • Resultat og opfølgningsplan for evalueringen Klar ultimo august 2024

 

 • Selvevaluering af værdigrundlaget (marts 2024)
  I slutningen af skoleåret evalueres et udvalgt fokuspunkt fra skolens værdigrundlag efter aftale med skolens bestyrelse.

  Udgangspunktet for evalueringen bliver værdigrundlagets punkt 4, hvor der står: "Vi lægger vægt på at være en holdningsskole, hvor kristentroen er mere end ord, hvor der drages grænser, og dannes modkultur til den tidsånd, der vil undergrave de kristne værdier.

  Resultatet af evalueringen kan ses her - klik her

  Analyse og konklusion af evalueringen kan ses her - klik her

  Opfølgningsplan med ledelsens og bestyrelsens kommentarer vil være klar efter det ordinære bestyrelsesmøde i november 2024

Evalueringer skoleåret 22/23

I dette skoleår evaluerer vi følgende områder: 

 • Undervisningsmiljø og trivselsundersøgelser 2023
  Vi har i dette skoleår prioriteret at sætte fokus på elevers trivsel ved at opprioritere familiegruppe-tid og herunder samtaler med den enkelte elev. Der er brugt et materiale, som vi selv har udviklet hertil (ligger tilgængelig på skolens internet) og derudover har vi lavet en anonym undervisnings-og trivselsundersøgelse.

  Resultatet af trivselsundersøgelsen kan ses på linket her: 
  klik her

  Opfølgningsplan kan ses her: klik her

 • Den samlede undervisning 2023
  Vi har i år valgt at evaluere skolens skitur - resultatet heraf ligger herunder. 

 

 • Selvevaluering af værdigrundlaget (maj 2023)
  I slutningen af skoleåret evalueres et udvalgt fokuspunkt fra skolens værdigrundlag efter aftale med skolens bestyrelse.

  Udgangspunktet for evalueringen bliver værdigrundlagets punkt 3:”Vi anser livet som en værdifuld gave. Med denne gave følger en opgave, som skal løses til gavn for det fællesskab, som den enkelte er sat ind i. Livets opgave er udtrykt i det dobbelte kærlighedsbud om at elske Gud af hele sit hjerte, sjæl og sind, og sin næste som sig selv.

  Resultatet af evalueringen og bestyrelsens opfølgning kan ses her - klik her

Evalueringer skoleåret 2021/22

Den samlede undervisning

I dette skoleår evaluerer vi den samlede undervisning, hvor fokus bliver på sportsvalgfagene, som vi har rigtig mange af på Solgården. Stort set alle elever har sportsvalgfag på den ene eller anden måde, og derfor giver det god mening at have et evalueringsfokus på den del af efterskolelivet.

Se evalueringen - klik her

 

832A9421

Skoleåret 2020-21

Den samlede undervisning:
I skoleåret 2020/21 evalueres undervisningen under COVID-19 nedlukningen. Evalueringen skal være med til at gøre os klogere på, hvordan eleverne har oplevet undervisningen og hvilket udbytte de har fået af den. Resultatet kan hentes her

Værdigrundlaget: 
I forhold til evaluering af værdigrundlaget har bestyrelsen besluttet, at sætte fokus på værdigrundlagets pkt. 2:

"Vi anser hvert enkelt menneske for en dyrebar, ukrænkelig Guds skabning, som har sin selvstændige værdi. Hvert menneske er unikt og må respekteres. Vi ønsker, at eleverne må erfare dette gennem opholdet på Solgården.

Hvordan erfarer eleverne, at de hver især har sin selvstændige værdi gennem et år på Solgården? Hvilke konkrete initiativer er med til at understøtte denne oplevelse, og hvor kan vi som skole gøre det endnu bedre?

Evalueringen vil bestå del af interviews i elevernes familiegrupper og en spørgeskemaundersøgelse. Evalueringen kan læses her

Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse
I år bliver der lavet en undervisningsmiljø og trivselsundersøgelse - den blev lavet i december 2020 og kan hentes her

Tidligere års evalueringer

På denne side findes et overblik over de tre sidste års evalueringer - klik her