Solgaarden.Library.Converters.Headline

Fritidsfag

Her er de fag, som i udgangspunktet ikke er skemalagt, men som vi i fællesskab finder huller til i din fritid, når først du er på skolen - nogle af  fagene foregår om aftenen.

 

Følg pedellen
Her er et tilbud til dig, der gerne vil følge pedellen nogle timer om ugen. Du kommer til at stifte bekendtskab med forskellige pedelopgaver og "gå til hånde" med forskellige projekter rundt om på skolen.

Praktik
Hvis du gerne vil i praktik, mens du går på Solgården, er det en mulighed, hvis du går i 10. klasse. Det aftales med vejlederen, og du kan høre nærmere om dine muligheder. Praktik på Solgården henvender sig primært til dig, som ikke er afklaret i forhold til din fremtidige uddannelsesretning.

Køkkentjeneste
Her er et tilbud om at deltage i tilberedning og servering af aftensmad samt oprydning bagefter. Køkkentjeneste træder i stedet for daglig rengøring på områderne.

Kørekort til egen bil
Gennem "Vestjysk køreskole" er det muligt at tage sit kørekort, mens du går på Solgården. Læs mere her