Solgaarden.Library.Converters.Headline

Fritidsfag

Her er de fag, som i udgangspunktet ikke er skemalagt, men som vi i fællesskab finder huller til i din fritid, når først du er på skolen - nogle af  fagene foregår om aftenen.

 

Praktik
Hvis du gerne vil i praktik, mens du går på Solgården, er det en mulighed, hvis du går i 10. klasse. Det aftales med vejlederen, og du kan høre nærmere om dine muligheder. Praktik på Solgården henvender sig primært til dig, som ikke er afklaret i forhold til din fremtidige uddannelsesretning.

Køkkentjeneste
Her er et tilbud om at deltage i tilberedning og servering af aftensmad samt oprydning bagefter. Køkkentjeneste træder i stedet for daglig rengøring på områderne.

Følg pedellen
Her kan du lave spændende ting sammen med skolens pedel. Du får ansvar for projekter og får indblik i pedellens hverdag. 

Kørekort til egen bil
Gennem "Vestjysk køreskole" er det muligt at tage sit kørekort, mens du går på Solgården. Læs mere her