Solgaarden.Library.Converters.Headline

Solid og spændende undervisning

På Solgården sker der mange forskellige ting i løbet af et skoleår. Men det, der fylder mest, er selvfølgelig de ganske almindelige skoledage. Vi vil, at du i løbet af tiden på Solgården også skal udvikle og dygtiggøre dig fagligt.

Vi tilbyder en spændende, motiverende og engagerende undervisning, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb efter efterskoletiden.

Undervisning med kvalitet
Undervisning med kvalitet

Undervisning med kvalitet

Vi ønsker, at der er høj kvalitet i den undervisning, du møder på Solgården. Vi bruger mange forskellige pædagogiske redskaber for, at du skal lære mere, mens du er her.

Skolens lærere arbejder sammen i forskellige fagteams og er optaget klassernes trivsel og elevernes læring.
Som forældre er I altid velkomne til at kontakte jeres barns lærere for at høre, hvordan det går.

Elever med særlige behov

Elever med særlige behov

Hvert år har vi elever med særlige behov både fagligt og socialt, og det er vi glade for. Du kan læse mere om skolens tilbud her.

Læs mere
Undervisning der rykker

Undervisning der rykker

På Solgården bruger lærerne tid og energi på at gøre undervisningen spændende og kompetent. Du vil som elev opleve, at lærerne brænder for deres fag.

Der stilles krav til dig som elev, og vi forventer, at du bruger tid på at få lavet lektier og afleveringer. Derfor er der hver dag afsat tid til lektielæsning, men nogle gange må fritiden også bruges.