Solgaarden.Library.Converters.Headline

Solid og spændende undervisning

På Efterskolen Solgården sker der mange forskellige ting i løbet af et skoleår. Men det, der fylder mest, er selvfølgelig de ganske almindelige skoledage, for vi vil, at du i løbet af tiden på Solgården også skal udvikle og dygtiggøre dig fagligt.

Vi tilbyder en spændende, motiverende og engagerende undervisning, hvor du kommer til at lære en hel masse, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb efter efterskoletiden.

Undervisning med kvalitet
Undervisning med kvalitet

Undervisning med kvalitet

Vi ønsker, at der er høj kvalitet i den undervisning, du møder på Solgården. Skolens lærere bruger mange forskellige pædagogiske redskaber for, at du skal lære mere, mens du er på her.

Skolens lærere arbejder sammen i forskellige fagteams, og der afholdes flere samlinger, hvor klassernes lærere i fællesskab sætter fokus på klassernes trivsel og elevernes læring.

Som forældre er I altid meget velkomne til at kontakte jeres barns lærere for at høre, hvordan det går.

Elever med særlige behov
Hvert år har vi elever med særlige behov både fagligt og socialt, og det er vi glade for. Du kan læse mere om skolens tilbud via dette link - klik her.

Undevisning der rykker

Undevisning der rykker

På Solgården bruger lærerne tid og energi på at gøre undervisningen spændende og kompetent, og du vil som elev opleve, at lærerne brænder for deres fag. I det hele taget vil du opleve, at undervisningen rykker.

Der stilles krav til eleverne, og vi forventer, at eleverne bruger tid på at få lavet lektier og afleveringer. Derfor er der også hver dag afsat tid til lektielæsning, men det kan ikke undgås, at der også skal bruges fritid på at lave afleveringer, gruppearbejde og andre lektier.


Følg dagligdagen på Solgårdens