Solgaarden.Library.Converters.Headline

Velkommen i 10. klasse på Solgården

Glæd dig til at gå i 10. klasse på Solgården!

Vi ønsker at give dig et indholdsrigt og udviklende år, både når det gælder boglig undervisning, Bibellinje, valgfag, men også når det gælder aktiviteter, ture og fritid.

I 10. klasse har du to spændende faglige profiler at vælge mellem: 10.classic og 10.pro.

Fælles for begge profiler er, at du kommer til at lære en masse. Uanset, hvilken profil du vælger, så kan du blive klar til dit videre skoleforløb.

Samtid er der stor forskel på indholdet og undervisningen i de to klasser. 

Pjece 10.kl

10.pro - for dig, som vil noget ekstra

Vælger du 10.pro, så får du en faglig profil, hvor vi har rystet den faglige pose af fag.

På 10.pro har du ikke fagene dansk, fysik og tysk, men i stedet arbejder du med en række projekter indenfor samfundsfag, dansk, idræt og naturfag. 10. pro afsluttes med sin egen prøve. 

På 10.pro har du dog engelsk og matematik på FP10 niveau.

Du kan se frem til en undervisning, der er projektbaseret og bygget op omkring 8-10 forskellige emner som fx litteratur, medier, kommunikation, FNs’ bæredygtigheds-mål, sundhed, politik og naturen omkring os.

Der vil være være varierede undervisningsformer, hvor tavleundervisning, projektarbejde, oplæg, afleveringer, hands-on aktiviteter og ekskursioner blandt andet indgår. Der vil desuden være timer afsat til idræt og motion.

Obligatoriske boglige fag på 10.pro

 • 10.pro
 • Idræt & motion
 • Matematik
 • Engelsk

Du kan ikke vælge

 • Fysik/kemi
 • Tysk
 • Dansk
Noget nyt
Noget nyt

Noget nyt

Du kan forvente, at der på 10.pro sker noget nyt.

Vi går et spadestik dybere ned i det faglige stof, og ser det på nye måder. Mange gange bliver undervisningen tværfaglig, så emnerne belyse fra flere forskellige faglige vinkler.

Vi ønsker at sikre et fagligt højt niveau og vil komme vidt omkring indenfor fagene.

Ofte kan du selv få indflydelse på flere af forløbene og være med til at præge undervisningen. 

Solgaarden.Library.Converters.Headline

Forvetninger og krav

10.pro er stedet, hvor vi går i dybden, nørder med fagene og lærer mere om det, der optager os. Faget fylder 10 lektioner om ugen og hertil kommer to lektioner med idræt/ motion.

Vi forventer, at du har lyst til at lære på nye måder og vil bruge tid på projekterne, så vi sammen kan grave dybere i fagene. 

Det er et krav, at du er erklæret uddannelsesparat for at være med på 10.pro, da der ikke er normal FP10 dansk-undervisning.

Med andre ord - du kan forvente undervisning med et højt fagligt niveau og samtidig timer med hands-on-aktiviteter, hvor vi er ude og opleve, undersøge, analysere og efterprøve den viden, vi får i timerne.

Eksempler på forløb på 10.pro

Samfundsfag og dansk bliver omdrejningspunkterne for de forskellige forløb, hvor også elementer fra naturfag, udeliv, idræt og historie bliver elementer i projekterne. 

Emner kunne være:

 • Fra avis til SoMe - Kommunikation på sociale medier 
 • Fantasylitteratur & Science-fiction
 • Livet ved fjorden: Fiskeri, windsurfing og bålmad.
 • Energi og klimakrise
 • FN's bæredygtighedsmål
 • Det sunde liv - kost, motion og selvbilleder
 • Verden rundt - aktuelle politiske og internationale teamer

Vi får gæsteundervisere på besøg og af og til tager vi på ekskursioner for at lære mere.

Året afsluttes med en intern prøve, hvor samfundsfag, dansk og andre fagområder indgår. 

Valgfagsmuligheder
Valgfagsmuligheder

Valgfagsmuligheder

Uanset hvilken faglig profil, som du vælger i 10. klasse, så kan du vælge frit mellem vores mange helårsvalgfag, periodevalgfag og vores to linjer: Bibellinje & "Explore"

Her kan du få et overblik over valgfagsmulighederne - klik her

Pjece valgfag
Bibellinjen & Explore

Bibellinjen & Explore

Uanset om du vælger 10.pro eller 10.classic, så kan du vælge om du vil være med på en af vores to fantastiske linjer:

Spændende rejseoplevelser

I 10.klasse kan du godt begynde at glæde dig til nogle store rejseoplevelser. 

 • Bibellinje, Explore eller Europa - du vælger!

  Vælger du årets nyhed "Explore", så tager du sammen med din linje på en spændende rejse til Cambodia i Asien.

  Vælger du vores unikke "Bibellinje", så står der fantastiske Israel på programmet for din stortur. 

  Ønsker du ikke "Explore" - så rejser du ud i Europa på en spændende tur til en europæisk storby.

 • I januar tager vi på en fælles skitur til fantastiske Østrig. Glæd dig til et dejligt fællesskab og en fantastisk naturoplevelse.

 • I løbet af året har vi flere fællesture bl.a. Opstartstur til Ringkøbing Fjord, Danmarksturen og afslutningsturen.

 • Endelig kan elever på Solgården søge om at komme med på et Erasmus-udvekslingsprojekt, hvor vi besøger skoler i Tyskland, Sverige, Portugal og Tyrkiet. 

Du kan læse mere om turene på hjemmesiden og danne dig et overblik i denne folder - klik her

Vi elsker skiture

Vi elsker skiture