Solgaarden.Library.Converters.Headline

Velkommen i 10'ende på Solgården

Glæd dig til at gå i 10'ende på Solgården!

Vi ønsker at give dig et indholdsrigt og udviklende år, både når det gælder boglig undervisning, linjer, valgfag, men også når det gælder aktiviteter, ture og fritid.

I 10'ende har du to spændende faglige profiler at vælge mellem: 10.classic og 10.pro.

Fælles for begge profiler er, at du kommer til at lære en masse. Uanset, hvilken profil du vælger, så kan du blive klar til dit videre skoleforløb.

Samtid er der stor forskel på indholdet og undervisningen i de to klasser. 

10.pro - for dig, som vil noget ekstra

Vælger du 10.pro, så får du en faglig profil, hvor vi har rystet den faglige pose af fag.

På 10.pro har du engelsk, matematik og 10.pro timer, hvor fokus er på spændende projekter, der går på tværs af de "normale" fag. Din fag på 10.pro afsluttes med en intern prøve i slutningen af skoleåret. 

Vælger du 10.pro , så skal du vælge dine faglige valgmoduler - her kan du vælge mellem: Science, tysk, samfundsfag, idræt og praktiske opgaver. Du skal vælge to af disse fag. 

Du kan se frem til en undervisning, der er projektbaseret og bygget op omkring 8-10 forskellige emner som fx litteratur, medier, kommunikation, FNs’ bæredygtigheds-mål, sundhed, politik og naturen omkring os.

Der vil være være varierede undervisningsformer, hvor tavleundervisning, projektarbejde, oplæg, afleveringer, hands-on aktiviteter og ekskursioner blandt andet indgår. Der vil desuden være timer afsat til idræt og motion.

Obligatoriske boglige fag på 10.pro

 • 10.pro
 • Matematik
 • Engelsk

Vælg 2 faglige valgmoduler

 • Science
 • Tysk
 • Idræt
 • Samfundsfag
 • Praktiske opgaver
Noget nyt
Noget nyt

Noget nyt

Du kan forvente, at der på 10.pro sker noget nyt.

Vi går et spadestik dybere ned i det faglige stof, og ser det på nye måder. Mange gange bliver undervisningen tværfaglig, så emnerne belyse fra flere forskellige faglige vinkler.

Vi ønsker at sikre et fagligt højt niveau og vil komme vidt omkring indenfor fagene.

Ofte kan du selv få indflydelse på flere af forløbene og være med til at præge undervisningen. 

Solgaarden.Library.Converters.Headline

Forvetninger og krav

10.pro er stedet, hvor vi går i dybden, nørder med fagene og lærer mere om det, der optager os. Faget fylder 6 lektioner om ugen.

Vi forventer, at du har lyst til at lære på nye måder og vil bruge tid på projekterne, så vi sammen kan grave dybere i fagene. 

Det er i udgangspunktet et krav, at du er erklæret uddannelsesparat for at være med på 10.pro. Hvis du ikke er det, så snak med om, hvordan det kan skrues sammen for dig. 

Med andre ord - du kan forvente undervisning med et højt fagligt niveau og samtidig timer med hands-on-aktiviteter, hvor vi er ude og opleve, undersøge, analysere og efterprøve den viden, vi får i timerne.

Eksempler på forløb på 10.pro

Samfundsfag og dansk bliver omdrejningspunkterne for de forskellige forløb, hvor også elementer fra naturfag, udeliv, idræt og historie bliver elementer i projekterne. 

Emner kunne være:

 • Fra avis til SoMe - Kommunikation på sociale medier 
 • Fantasylitteratur & Science-fiction
 • Livet ved fjorden: Fiskeri, windsurfing og bålmad.
 • Energi og klimakrise
 • FN's bæredygtighedsmål
 • Det sunde liv - kost, motion og selvbilleder
 • Verden rundt - aktuelle politiske og internationale teamer

Vi får gæsteundervisere på besøg og af og til tager vi på ekskursioner for at lære mere.

Året afsluttes med en intern prøve, hvor samfundsfag, dansk og andre fagområder indgår. 

Valgfagsmuligheder
Valgfagsmuligheder

Valgfagsmuligheder

Uanset hvilken faglig profil, som du vælger i 10. klasse, så kan du vælge frit mellem vores mange helårsvalgfag, periodevalgfag og vores to linjer: Bibellinje & "Explore"

Bibellinjen & Explore

Bibellinjen & Explore

Uanset om du vælger 10.pro eller 10.classic, så kan du vælge om du vil være med på en af vores to fantastiske linjer: