Solgaarden.Library.Converters.Headline

Kørekort til bil 24/25

I løbet af dit efterskoleår tilbyder Solgården i samarbejde med Vestjysk Køreskole muligheden for at tage kørekort til bil.

Kørekort til bil

Du kan nu tage dit kørekort til bil, mens du går på Solgården.

Rent praktisk er det "Vestjysk Køreskole", der står for det praktiske omkring kørekortet, teorien mm. 

Michael Andersen fra Vestjysk Køreskole skriver sådan:

Det er planen, at vi starter et hold på Solgården i uge 2 2025, og det betyder, at eleverne skal til at forberede følgende:

  1. Samtykkeerklæring, skal underskrives af
    forældremyndighedshavere (begge) - klik her

  2. Tilmeldingsblanket - klik her

  3. Lægeattest - husk at medbringe et pasbillede til lægen. (Hvis din lægeattest indeholder anmærkninger såsom brug af medicin, tilfælde af besvimelse, sukkersyge etc., medfører dette at lægeattesten skal til yderligere godkendelse (varighed ca. 7 uger)).

VIGTIG INFORMATION: 

I skoleåret 2024/25 starter kørekort op i uge 2 i januar 2025, så man skal være 16 år og 9 måneder d. 15. januar 2025 for at være med, da der det er der, hvor der er manøvrebanekørsel.

Prisliste for kørekort med forbehold for ændringer - klik her

Spørgsmål rettes til:

Michael Andersen
Skjern Køreteknisk Anlæg Arnborgvej 1b  |  6900 Skjern  |  T: +45 20 62 27 50  |  W: www.vestjysk-koreskole.dk |  
E-mail: mail@vestjysk-koreskole.dk

Vestjysk Køreskole

Vestjysk Køreskole

Michael Andersen fra Vestjysk Køreskole står for undervisningen, som foregår i Solgårdens undervisningslokaler.

Vestjysk Køreskole