Kristen skole

[in english please]

Tydelig kristen efterskole

På Efterskolen Solgården er der mange ting, som vi er stolte af. Vi har en flot skole, god undervisning og elever, der trives! Men der er en ting, som vi er mere end stolte af - vi er nemlig en skole, hvor kristentroen er det helt centrale, og hvor vi tager Bibelens budskaber seriøst og tror på, at Bibelen er Guds ord til mennesket.

Alle er velkomne
At Solgården er en kristen efterskole betyder ikke, at du skal være eller skal blive en kristen for at kunne gå her. Alle er velkomne, og der er fuld respekt for dig som menneske. Det er faktisk et af Bibelens allerstærkeste budskaber: at der er fuld respekt for det enkelte menneske. Det betyder helt konkret på skolen, at mobning, diskrimination og dårligt sprog ikke er velkomment.

Kristentroen er en del af hverdagen
At kristentroen får lov til at fylde i skolens hverdag betyder helt konkret, at hver morgen begynder med morgensang og andagt, hvor der læses fra Bibelen. Faktisk slutter hver dag også af med sang, bøn og andagt. Derudover er der kristendomstimer, fællestimer og andre arrangementer, der har med kristendommen at gøre.

I fritiden arrangerer en hel del af vore elever på frivillig basis forskellige kristne aktiviteter som fx lovsangsaftner, bibelstudiegrupper og bedemøder.

Luthersk Mission
Solgården er tilknyttet Luthersk Mission, og du kan læse mere om skolens værdigrundlag her