Særlige behov

Lov om inklusion

Regeringen har med "Lov om inklusion" udstukket retningslinjer for specialundervisningen. På Solgården ligger retningslinjerne tæt op ad den praksis, vi har haft på området gennem flere år.

 

Elever med særlige behov

Inklusion er omdrejningspunktet, når vi taler om undervisning af elever med særlige behov.

Vi ønsker at give eleverne en oplevelse af livsduelighed. Derfor bestræber vi os på, at eleverne oplever sig som en naturlig del af både undervisning og dagligdag på skolen.

 

Forventninger til elever med særlige behov

  • For at sikre sammenhæng i undervisningen bedes elever med særlige behov medbringe en udtalelse fra deres nuværende skole. Udtalelsen skal beskrive den hjælp, eleven får og give en vurdering af elevens faglige standpunkt. Denne udtalelse medbringes på "Nye elevers dag" eller sendes til Solgården efter aftale.

  •  For at være elev med særlige behov på Solgården skal eleven som udgangspunkt have modtaget specialundervisning tidligere.

 

Hvad kan elever med særlige behov forvente?

  • Undervisning på mindre hold i nogle af timerne.
  • Vi giver målrettet hjælp i fagene dansk, engelsk og matematik med udgangspunkt i elevens behov.
  • Elever med særlige behov kan ikke forvente at deltage i tyskundervisningen.
  • Eleven skal regne med at blive taget ud af nogle boglige timer i løbet af ugen for at skabe huller i skemaet til undervisningen.

Har du spørgsmål?
Skulle du have lyst til at høre mere eller ønsker afklaring af spørgsmål, så ring gerne til Peter Jensen eller Kirsten Østerby tlf. 97371151 eller via mail - klik her