Vejledning

Information om vejledning på Solgården

 

 

Casper Christiansen           


Vejleder for eleverne på Solgården

Træffes på Tlf. 26132014

E-mail: Casper

 

Om vejledningsdelen

I forbindelse med vejledningen er der i udgangspunktet afsat individuel samtaletid med erhvervsvejlederne foruden vejledning på klasserne og anden information om fremtidens erhvervs- og ungdomsuddannelsesvalg.

Eleverne får som minimum en samtale og yderligere efter behov.

Hertil kommer, at 10. kl. har mulighed for at komme en uge i praktik efter eget ønske. I særlige tilfælde kan elever fra 9. kl. også komme i praktik.

For elever i 10. kl. er der desuden en uges brobygning på en valgfri ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse samt udarbejdelse af den selvstændige opgave, som er en obligatorisk del af 10. kl.

Der bliver desuden arbejdet med elevernes uddannelsesplan. 

Herunder kan I se et tilbud fra eVejledning

eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. eVejledning er et tilbud fra Undervisningsministeriet.

Klik på linket nedenfor, og du kommer til eVejledning

 

undefined