Tidligere års evalueringer

Tidligere års evalueringer

Her er et arkiv for tidligere års evalueringer. Der vil i udgangspunktet ligge de seneste tre års evalueringer.

Ønskes ældre evalueringer kan de fåes ved henvendelse til Solgården. 

Evaluering 2019-20

Årets evalueringer

Den samlede undervisning

I år er fokus på danskundervisningen, hvor skolens dansklærere i laver en evaluering af den undervisning, som eleverne møder her på Solgården. Evalueringen vil efterfølgende blive præsenteret på et medarbejdermøde, hvor konklusionerne fremlægges. 

Ved næste bestyrelsesmøde fremlægges evalueringen og de justeringer/konsekvenser som evalueringen har afstedkommet. 

Læs evalueringen - klik her

Evaluering 2018-19

Årets evalueringer

1) Den samlede undervisning

I år er fokus på engelskundervisningen, hvor skolens engelsklærere i 10.klasse laver en evaluering af den undervisning, som eleverne møder her på Solgården.

Læs evalueringen - klik her

 

2) Evaluering af værdigrundlaget

På efterårets bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at sætte fokus på, at værdigrundlagets punkter 1, hvor det handler om Solgården som en kristen skole og særligt, hvordan det udmønter sig i hverdagen.

Der vil blive produceret en undersøgelse blandt skolens elever, og i tillæg laves en række interviews med nuværende elever. 

Der er nu blevet samlet op på evalueringen på bestyrelsens forårsmøde og deres kommentarer er nu indskrevet i opfølgeningen af evalueringen. 

Læs evalueringen - klik her

 3) Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse 

I skoleåret 2018/19 har vi i december gennemført en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse blandt skolens elever.

Rapporten kan læses her

Bilag til rapporten kan læses her

 

Opsamlingsplan:

Undersøgelsen er blevet gennemlæses af skolens ledelse

Skolens øvrige medarbejdere læser den i løbet af januar.

Rapporten bliver efterfølgende gennemgået på et medarbejdermøde, hvor den blev gennemgået i relation til samme undersøgelse, der blev foretaget for to år siden.

Medarbejderne indstiller i samarbejde med skolens ledelse et punkt fra undersøgelsen som vil have fokus i det kommende skoleår.

Overordnet er vi meget tilfredse resultaterne i rapporten.

Evalueringer 2017-18

I skoleåret 2017/18 har vi tre hovedevalueringer:

1) Evaluering af den samlede undervisning.

I skoleåret 2017/18 har vi planlagt at lave to evalueringer af den samlede undervisning.

I den første evaluering vil der være fokus på vores udlandstur og i den anden vil der være fokus på matematikundervisningen på Solgården.

Første evaluering: 

- Fokus på årets udlandstur - oktober 2017

- Her kan resultatet af evaluering - klik her

Evalueringen er foretaget blandt eleverne, der deltog i udlandsturen. Herefter blev den drøftet af lærerne, der har deltaget og arrangeret turen samt en repræsentant fra skolens ledelse. 

 

Anden evaluering:

- Fokus på matematikundervisningen på Solgården

- Her kan oplægget om evalueringen læses - klik her

- Evalueringen af matematikundervisningen i 9.kl - klik her

- Evalueringen af matematikundervisningen i 10.kl - klik her

 

2) Selvevaluering af skolens værdigrundlag

I følge gældende regler skal man evaluere værdigrundlaget mindst hvert andet år. Da vi evaluerede i sidste skoleår vil der på årets forårsmøde med bestyrelsen blive vedtaget et nyt fokusområde for næste års selvevaluering. 

 

3) Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse 2017/18

Vi ønsker at følge op på de forgående året evalueringer af undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelserne, men vil lave denne i skoleåret 18/19.


Følg dagligdagen på Solgården